Varför ska man gödsla gräsmattan?

Få en gratis offert

På våren när gräsmattan torkat upp och gräsmattan börjat växa är det dags att gödsla så den får en bra start på säsongen. Sedan när gräset växer och det klipps i omgångar försvinner näringsämnen och jorden lakas ut. Genom att gödsla tillför man näring till jorden vilket ger en friskare gräsmatta.

En välgödslad gräsmatta står emot nötning och svåra väderförhållanden som torka. Täta gräsmattor konkurrerar ut mossa och ogräs.  I den här artikeln förklarar vi mer om gödsel och ger några enkla tips om gödsling.

Hur funkar gödsel?

Precis som för de flesta växter och deras funktion behöver din gräsmatta kväve, fosfor och kalium, för god tillväxt. Olika gödsel- och jordblandningar på marknaden innehåller olika mängd av dessa ämnen beroende på produktens syfte, vi hjälper dig med produktval och de produkter vi själva rekommenderar vet vi fungerar bra genom mångårig erfarenhet.

Kväve (N) gynnar växtens klorofyllbildning vilket ger växten dess gröna färg och ökar proteinbildningen. Fosfor (P) ger ökad rotutveckling och blomning. Kalium (K) ger växten god vinterhärdighet. Din gräsmatta behöver kväve på våren och kalium på hösten.

Gräsmattegödsel är framförallt rikt på kväve, det näringsämne gräset behöver mest av. Gödsla inte gräsmattan med gräsmattegödsel senare än slutet av juli. Det finns också kombinerade produkter som också innehåller bekämpningsmedel mot mossa och mot ogräs. Höstgödsel innehåller inget kväve, något du bör undvika under höstarna.

Gödsla så här

Uppskatta området och beräkna mängden gödsel du ska sprida och sprid gödslet så jämnt som möjligt för att gräset ska växa jämnt.  Vid torrt väder är det viktigt att vattna gräsmattan direkt efter gödsling. Se till att sprida gödningsmedel jämnt. En spridarvagn eller stroller kan vara till god hjälp här.

Ett tips är att inte använda någon uppsamlare på gräsklipparen utan låta klippet ligga kvar på gräsmattan. När det bryts ner återgår mycket av kvävet till gräset och man behöver inte gödsla på samma sätt.

Om det gäller en nylagd gräsmatta

När det nysådda gräset har grott och vuxit upp till en höjd av 5-8 cm är det lagom att gödsla för första gången.

Glöm inte att vattna i samband med gödslingen. Detta är extra viktigt på nysådda ytor eftersom de små späda plantornas rötter är känsligare, och bränns lättare än de på en etablerad gräsmatta.

Hur ofta bör man gödsla?

Det är bäst att gödsla gräsmattan på våren (när gräset börjar växa i mars) och på hösten. Detta räcker för en gräsmatta som inte används särskilt mycket. Gräset mår bäst av en jämn tillgång på gödsel under hela säsongen. Följ alltid doseringen på påsen.

Gräsytor som exempel har en lekplats är dock betydligt mer utsatta. På sådana gräsytor kan du behöva gödsla din gräsmatta med ytterligare näringsämnen, upp till fyra gånger om året.

Vänta 4-6 veckor mellan tillfällena vid snabbverkande gräsmattegödsel och 6-8 veckor vid långtidsverkande. Syna gräset och se när tillväxten eller näringen börjar klinga av. När den gröna lystern tryter är det lagom att tillföra en ny kur och gödsla.

Snåla inte med gödslingen av din gräsmatta

En frisk gräsmatta är både vackrare att titta på och mer motståndskraftig mot sjukdomar och slitage. Det är därför viktigt att du gödslar din gräsmatta under hela säsongen.

Som en summering, gräs som sover på vintern behöver ingen näring utan det är först när gräset har vaknat, och börjar växa, som det vill ha näring. En gräsmatta behöver främst kväve men också fosfor och kalium. Upprepa gödslingen 2-3 gånger per säsong. En gång på våren, en gång på försommaren och en gång på hösten.

Du vet väl att vi kan hjälpa med leverans av gödsel.