Dränering av källare – Varför behövs det?

Få en gratis offert

Precis som man leder undan regnvattnet från taket leder dräneringen bort vatten från grunden. Det är därför viktigt att ha ett fungerande dräneringssystem runt husgrunden för att undvika mögel, fukt och andra vattenskador på fastigheten.

Alla källare behöver dock inte dräneras även om det teoretiskt sett skulle kunna finnas ett behov. Hus med platta på mark (betongplatta) kan också behöva dränering.

Hur en dränering av husgrund fungerar

Välfungerande dräneringssystem ser till att regnvatten och annan fukt rinner bort från husgrunden. Det vatten som når källaren och husgrunden kommer dels underifrån i form av grundvatten och dels ovanifrån i form av regn och smältsnö.

För att grunden ska utsättas för så lite fukt som möjligt gäller det att detta vatten transporteras bort från huset fort och effektivt, vilket är precis vad dräneringen är till för. Antingen transporteras vattnet till en stenkista på tomten eller till en dagvattenledning som ofta ansluts till kommunalt ledningsnät.

Hur länge håller en befintlig dränering av husgrunden, behövs en omdränering?

Även om markarbeten har blivit korrekt utförda kommer fastigheten behöva dräneras igen efter ett antal år. Orsakerna till detta kan vara flera, tex förändringar i omgivningen på grund av andra byggen eller anläggningsarbeten. Marklutningen från huset kan också ha ändrats genom till exempel tjälskjutning och sättningar.

Det har också betydelse vilken typ av mark huset står på, är det genomsläppliga markförhållanden / jordmån så är ju inte en dränering lika avgörande. Å andra sidan med lerjord och kanske vattentryck från en slänt så har en fungerande dränering avgörande betydelse för källarklimatet.

Åldern har betydelse, man behöver givetvis fråga hur gammalt dräneringssystemet är? En dränering kan fungera i uppåt femtio år, särskilt om källaren bara används som källare och inte som förråd för kläder eller annat organiskt material. Men som en tumregel, är dräneringen över 25 – 30 år behöver dräneringen antagligen göras om, oavsett om du märker problem eller inte. Troligtvis har då dräneringsrör och grus satt igen sig ordentligt.

Är befintlig dränering yngre så är det nog främst om det finns problem med fukt och mögel i källaren som man behöver fundera om det behövs en dränering / omdränering.

Bostad i källaren? - Dränera för en sund miljö

Var extra noggrann att skapa en frisk boendemiljö i källaren om den ska fungera som bostad. Isolera om alls möjligt på utsidan.

Några saker att tänka på är tex att isolera utifrån, undvika organiska material i källarväggarna och mot golvet. Var försiktig med tätskikt och isolering på insidan.

Slutsats – Dränera så du mår bra och trivs i ditt hus!

En väl genomförd dränering gör så att du får ett mer välmående och sunt hus, detta genom att hålla fukt och vatten borta från marken närmast byggnaden.

Alla hustyper bör ha en dränering som gör att vattnet rinner bort från huset. Att inte dränera hus i tid kan innebära att det drabbas av fuktskador och mögel, vilket medför onödiga och dyra reparationskostnader.