Hur kan det växa i marken – Vilken jordmån behövs?

Få en gratis offert

Jord består av blandade mineraler och avlagringar och precis under ytan på marken finns det första lagret som också kallas för matjord. Det är där daggmaskar, markdjur och mikroorganismer trivs och bryter ned organiskt material som löv och kvistar. När det sker så bildas mylla eller humus som blir mineraler och näringen i matjorden.

Surt eller basiskt i jorden

Kemisk surhet anges i pH. En jord kan vara sur, neutral eller basisk. Ett vanligt sätt att höja en jords pH-värde är att tillföra kalk. Vill man istället sänka pH-värdet kan man tillsätta okalkad torv. De flesta växter vill ha en jord som har ett pH-värde på  5– 7. Ligger pH-värdet under det, på ungefär 4 –5 är jorden sur och då trivs till exempel rododendron, ljung, hortensia och många ormbunkar. Är pH-värdet högre än 7 är jorden basisk. Det finns enkla tester att köpa som du kan använda för att mäta din jords pH-värde.

Vilka jordkvaliteter är vanliga?

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken nästan alltid torr. Sandjordens korn är mellan 0,2 och 2 mm stora. Därför har sandjord ganska stora porer och är luftrik och lättgrävd.  Om det är en hög andel sand är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord.

Lerjord

Lerjord låter kanske negativt men behöver inte vara det, åtminstone inte om inte vatten direkt blir stående på tomten efter regn. Lerjord känns inte grynig, kan formas till bollar och består av små lerkorn mindre än 0,005 mm vilket gör att de klibbar ihop i kokor. Om det är mycket lera får man luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden.

Stenigt underlag

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, nysprängd tomt eller liknande. Här kan tom behövas markduk för att minska erosionen eller kanske att man tillför lite lera och mer näringsrika massor.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material, det får man bara leva med och fylla på med 5-10 cm matjord.

Kan det bli för mycket näring?

Även mikroorganismerna och maskarna i jorden behöver syre för att leva och sköta sitt jobb som nedbrytare. I en god jord ska det vara balans så att syret räcker till alla. Om du lägger för mycket organiskt material som inte är nedbrutet under eller intill rötterna blir det en obalans, och växterna drabbas av syrebrist eftersom mikroorganismerna förbrukar syret. Det organiska materialet ska istället läggas ovanpå jorden.

Med andra jord gäller det att hitta en balans mellan att jorden ska vara väldränerad för de flesta växter, vilket görs genom att jordförbättra med bl a organiskt material. Samtidigt får det inte bli för mycket organiskt material och är det kompost eller t ex kogödsel måste det vara ordentligt nedbruten så att det inte stjäl näring och syre.