8 tips för att få en perfekt gräsmatta - med eller utan rullgräs

Få en gratis offert

En mjuk, grön gräsmatta är en underbar sak, och den behöver inte vara utom räckhåll. Rullgräs är förstås det snabbaste sättet. Här är annars några strategier för behandling av gräsmattor och råd för att skapa fantastiskt gräs.

Förhindra ogräs innan det kommer upp

Förhindra att ogräs får rotfäste redan innan de groddar genom att använda ett godkänt bekämpningsmedel eller ogräsmedel. Ett bra ogräsmedel skyddar mot ogräs och även digitaria sanguinalis. Det gör detta genom att stoppa ogräsets frön från att gro i din gräsmatta. Använd medel som verkar proaktivt, redan tidigt på våren.

Viktigt att tänkta på när det gäller bekämpningsmedel

När du använder kemikalier för gräsmattor ska du alltid följa anvisningarna på paketet angående rätt kläder, skyddsutrustning, applikationsförfaranden och säkerhetsåtgärder.

Hur man blir av med maskrosor

Bredbladiga ogräs, som maskrosor, är stora ogräs som är omedelbart uppenbara i din gräsmatta. De ljusgula blommorna på maskrosor och andra bredbladiga ogräs är alla ganska synliga på gräsmattan. Korniga ogräsbekämpningsprodukter som du kan strö på gräsmattan är bra. Om det bara finns några enstaka synliga ogräs kan du ta bort dem för hand.

Tips om när du ska strö torra ogräsmedel

Vänta tills det är ordentlig morgondagg för att applicera torra ströbara ogräsbekämpningsprodukter. Ströet behöver fukt för att hålla fast vid ogräsblad och en daggig morgon är perfekt för det.

Klipp gräset högt och ofta

Att klippa din gräsmatta för kort kan verka som en tidsbesparare, men det kan skada ditt gräs och hjälpa ogräs att få fäste. Om du håller gräsmattan lite högre, kommer det att resultera i en friskare gräsmatta. En tumregel är att aldrig klippa av mer än en tredjedel av grässtrået.

Håll knivbladen i gräsklipparen skarpa

Ett slött blad river gräset, vilket resulterar i en trasig kant som gör att den totala gräsmattan ser gråbrun ut. Slipa eller byt ut knivarna i gräsklipparen när de visar tecken på slitage eller åtminstone en gång under klippsäsongen.

Bra att veta om gräsklippning

Gräsmattans storlek och hur ofta du klipper avgör hur ofta du ska slipa eller byta ut knivarna. Titta på ett grässtrå efter klippning. Om det strimlas eller slits är det dags att slipa.

Vattna gräsmattan på morgonen

Den bästa tiden att vattna din gräsmatta är tidigt på morgonen eftersom solen torkar ut gräset. Nattvattning däremot kan resultera i långvarig fukt på gräsbladen, vilket kan öppna dörren för vissa sjukdomar. Det är bättre att vattna lite mer sällan men under men att göra det ordentligt varje gång. Att bara väta ner gräset lite räcker inte; du måste vattna ordentligt så att vattnet kan tränga flera centimeter ner i jorden under gräset.

Tips för att veta att du vattnat tillräckligt

Vattnar du tillräckligt? Kör burktestet. Ställ en tom burk bredvid din sprinkler. När det är dryg centimeter vatten i burken är det dags att stänga av sprinklern.

Gödsla din gräsmatta

Vad tycker din gräsmatta om? Kväve är det viktigaste näringsämnet i ett gräsgödselmedel. Leta efter en blandning av gödsel med både snabb och långsam frisättning som snabbt grönar upp din gräsmatta och samtidigt matar den över tiden.

Tips om mängd och tidpunkt för gödsling av gräs

Mer gödsel är inte alltid bättre. Om du lägger för mycket kväve på din gräsmatta, bränner du den. Gödsla gärna vid regn för att inte riskera att bränna gräset. Läs etiketten och följ anvisningarna.

Träna din hund

Om du har en hund som vistas i din trädgård, kommer det att synas på din gräsmatta. Stora gula och döda fläckar i din gräsmatta kan framträda. Kvävet i hundens urin är orsaken till detta. Lär din hund att bara använda bara en plats i trädgården. Gör t.ex. en yta täckt med grus där din hund kan göra sitt, utan att gräsmattan tar stryk.

Det finns träningsmattor som man kan använda för att lära sin hund var den ska kissa. Här kan du hitta lite tips och råd om detta.

Strö nya gräsfrön på glesväxta gräsmattor

Om din gräsmatta är lite tunn på vissa områden kan du strö på nya gräsfrön där för att få den frodig igen. Hösten är den perfekta tiden för att så säsongsgräs.

Se upp för ogräsmedel vid nysådd

Se till att inte använda bekämpningsmedel som kan skada eller döda gräsfröna; det kommer att hindra nytt gräs från att växa.