GBC Logo

Dränering av husgrunder i Borås och Sjuhärad

Anläggning
Snabb service
Berättigar till ROT-avdrag

Dränering och isolering av källare med ROT-avdrag

Sunda hus kräver dränering

En fungerande dränering ger en källare med låg risk för fukt och mögel.

Isodrän isolering av husgrunder

I hop med dräneringen isolerar vi ofta för bättre energieffektivitet och boendemiljö.

Kontakt
Du berättar för oss om situationen och markförhållandena
Leverans
Vi erbjuder bra priser och väl utförda jobb på utsatt tid
Anläggning
Markanläggning med dränering, isolering och plattsättning

Frågor? Tveka inte att ta en kontakt med oss.

Kontakta oss

Tjänster inom dränering

Dränering och isolering av husgrunder med Isodrän

Alla fastigheter behöver ha en fungerande dränering för att inte drabbas av fuktskador. Indikationer att en kontroll behövs är tex om ni börjar få synliga fuktfläckar på källarväggarna, om det luktar unket från källaren eller om ni ser att putsen på väggarna börjat falla. Eftersom en husgrund både riskerar att komma i kontakt med fukt genom grundvatten underifrån och smältvatten samt regn ovanifrån är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera så att fastigheten är dränerad korrekt.

När man skall dränera krypgrund, källare eller betongplatta behöver man frilägga grunden och gräva bort jord under grundens lägsta nivå. När vi har gjort det placerar vi ut nödvändiga dräneringsrör och eventuell platonmatta eller isolerande dräneringsskivor från Isodrän innan vi fyller ut marken igen.

ISODRÄN - Ett perfekt skydd för källarväggar!
Isodrän är perfekt på utsidan av en källarvägg och har åtminstone tre tydliga fördelar:
1. Eftersom den består av stora hoplimmade cellplastkulor skapas hålrum i skivan där vattnet effektivt dräneras ned till dräneringsröret.
2. Skivan är kapillärbrytande vilket gör att det inte behövs något dränerande lager med singel eller makadam utanför isodränskivan, ingen fukt “sugs in” från marken till källarväggen.
3. Isodränskivan är också värmeisolerande vilket skapar förutsättningarna för en varm och torr källarvägg!

Markarbeten som är godkända för ROT-avdrag

Flera av de tjänster vi erbjuder inom markanläggning är berättigade till ROT-avdrag. Om vi anlitas för att exempelvis göra om dräneringen eller för att förbereda marken för en tillbyggnation kan ni nyttja subventionen. Här ingår även återställning tex med plattsättning och läggning av färdigt gräs.

När vi utför ett arbete inom markanläggning och dränering kommer den summa ni har rätt till i avdrag vara inräknad på den faktura ni får från oss. Vi tar hand om all rapportering till Skatteverket utan att ni behöver ansöka om subventionen eller göra någonting själva.

Passa på att uppgradera er trädgård i samband med dräneringsarbeten

Många gånger passar man på att ihop med en dränering också göra fler åtgärder i sin trädgård som tex plattsättningar, läggning av gräs osv. Eftersom det är maskiner som ska komma in och utföra arbeten vid dräneringen så blir det oftast också en del återställningsarbeten.

Välkommen att ta en kontakt för en kostnadsfri offert

Vi är verksamma inom flera områden som rör mark och anläggning, tex färdigt gräs, plattsättning, dränering osv.

Vi är verksamma i hela Västsverige, från Falkenberg i söder till Karlstad i norr och från Göteborg i väst till Jönköping i öst.

Vi har också många uppdrag  i Varberg, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Falköping, Skövde, Ulricehamn, Kinna och Skene m.fl.

Gräs & Biocenter i Borås

Färdig gräsmatta på rulle i hela Västsverige. Proffs på trädgårdsarbeten som plattsättning och dräneringar. Markanläggning med gödsel och matjord. 
GRATIS OFFERT
homebubblerocketarrow-rightcheckmark-circlelayers
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram