Hur man klipper gräsmattan på rätt sätt

Få en gratis offert

Gräsklippning är en veckoritual för de flesta som inte bor i lägenhet. Här är några tips för underhåll av gräsmattor som hjälper dig att få ut det bästa av din gräsklippare och gräsmatta. Här svarar vi på frågan hur man klipper gräsmattan på rätt sätt.

Tips för gräsklippning

Kom ihåg att när du klipper gräs så beskär du den, ungefär med samma princip som när du beskär ett fruktträd. Om du använder din gräsklippare på rätt sätt så växer gräset tätare, vilket i sin tur minskar ogräset. Varje gräs har en rekommenderad klipphöjd. Ta reda på vilken typ av gräs som finns i din gräsmatta (du kan ha mer än en) och hur du klipper en gräsmatta till rätt höjd.

Klipp max en tredjedel av gräsbladet

Håll dig till 1/3-regeln: Ta aldrig bort mer än 1/3 av gräsklingans längd när du klipper. En hälsosam gräsmatta kan överleva enstaka ”hårda” klppningar. Men att rutinmässigt klippa för mycket kan resultera i en brun gräsmatta och dessutom orsaka följande tråkiga konsekvenser:

 • Skada på kronan, där ny tillväxt genereras och näringsämnen lagras
 • Minskning av bladets yta, vilket gör bladytan otillräcklig för att producera näring genom fotosyntes
 • Ökad sårbarhet för skadedjur och sjukdomar
 • Mer solljus kan nå marken där ogräsfrön finns, så att de kan gro
 • Risk för markpackning

Fler tips för klippning av gräsmattan

 • Klipp när gräset är torrt. Bladen kommer att stå upprätt och klumpa sig mindre.
 • Undvik att klippa när solen gassar på som mest och det är som varmast för att förhindra att värmestressa ditt gräs (och dig själv).
 • Håll gräsklipparens knivar vassa och balanserade. Trasiga snitt orsakade av slöa blad ökar risken för sjukdomar och skadedjur i gräsmattan.
 • Ändra klippmönstret varje gång du klipper. Gräs kan tendera att luta sig mot den riktning du klipper. Att växla ditt klippmönster bidrar till att gräset växer mer upprätt och hjälper dig att en jämnare och vackrare gräsmatta.
 • Klipp alltid framåt, oavsett om du använder en handhållen gräsklippare eller sitter bakom ratten på en åkgräsklippare.
 • Rikta spridaren av det klippta gräset mot det område du redan har klippt, om du inte använder en gräsuppsamlare.
 • Lämna gärna det klippta gräset kvar på gräsmattan efter att du klippt gräset såvida det inte bildats klumpar eller rader. De klippta grässtråna återför näringsämnen och kväve till gräsmattan.
 • Överväg att köpa en gräsklippare med mulchfunktion. Med mulchfunktionen finfördelas gräset för att sedan bli naturlig gödning för din gräsmatta.
 • Om du använder gräsuppsamlare så är gräs utmärkt för komposten.
 • Låt ditt gräs växa lite högre i skuggade områden under träd. I dessa områden konkurrerar gräs med trädrötter om vatten och näringsämnen.
 • Klipp gräset mer sällan och inte för kort när det är riktigt varmt och torrt; eftersom gräset växer långsammare då och behöver hushålla på sina näringsämnen.

Hur man klipper den nyplanterade gräsmattan på rätt sätt

Nyplanterat gräs behöver tre till fyra veckor för att bli rotat efter att det grott. Klipp inte gräset före det. Gräsbladen är ömma och blir lätt skadade. Försök också att minimera fot- och gräsklippartrafiken i början då det kan komprimera jorden, särskilt om den är fuktig. Klipp när det nya gräset är 2-3 cm längre än den rekommenderade vanliga klipphöjden.

Gräs på rulle, s.k. rullgräs, är redan ”fullvuxet” och inte lika känsligt vilket gör det till ett smidigt alternativ för att få en vacker gräsmatta utan väntetiden. Hur man klipper gräsmattan på rätt sätt då blir mycket enklare.

Tips för att sköta om sin gräsklippare

 • Följ alltid gräsklipparens tillverknings-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner, inklusive instruktioner om säkerhetsutrustning.
 • Lär dig hur du använder din gräsklippare innan du tar dig an gräsmattan, särskilt om du har köpt en Zero Turn-gräsklippare (ZTR).
 • Rensa skräp från området du kommer att klippa.
 • Håll barn, husdjur och andra borta från klippområdet.
 • Använd lämpliga kläder och skor. Använd skyddsglasögon, hörselskydd och eventuellt annan säkerhetsutrustning som anges av tillverkaren.
 • Skydda dig från sommarvärmen när du arbetar utomhus.
 • Fyll inte på drivmedel i en het motor.
 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar.
 • Att klippa i sluttningar innebär vissa utmaningar. Följ den specifika gräsklippartillverkarens instruktioner för klippning i sluttningar.
 • Om du använder en åkgräsklippare ska du inte ta med dig passagerare.
 • Om din gräsklippare är utrustad med en nyckel, ta bort den när gräsklipparen inte används.

Regelbunden underhåll av gräsklipparen före och efter klippsäsong förlänger livslängden på dina klippmaskiner och bidrar till en snyggare gräsmatta. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt underhåll.

Observera

Innan du utför underhåll, rengöring eller inspektion av din gräsklippare, stäng av den och ta bort tändnings-/säkerhetsnyckeln (om sådan finns). På en bensindriven gräsklippare kopplar du bort tändstiftetkabeln/kablarna enligt maskinens handbok. Om du har en elektrisk gräsklippare, koppla bort den från strömförsörjningen. Se till att alla knivar och rörliga delar står stilla. Följ alla förunderhållsprocedurer som tillverkaren anger.