Hur går en dränering till?

Få en gratis offert

I den här artikeln ger vi några grundläggande och allmänna riktlinjer hur en dränering går till som kan vara bra att ha med sig vid en dränering. Hur man utför en dränering kan ändå skilja en hel del beroende på det som gäller för ditt hus, jordtyp och omgivande mark.

Tänk på detta vid dränering!

Som med alla större projekt gäller det att planera utförande, tidsåtgång och beräkna hur mycket material som behövs. Bestäm var rensbrunnar och ledningar ska ligga och mät hur mycket dräneringsrör du behöver. Du kan behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att ansluta till ett kommunalt dagvattensystem eller för att anlägga en stenkista.

Dräneringsrören ska följa husets form och ligga så nära grunden som möjligt med dräneringsmån intill väggen. Det är en fördel om ledningsbanan är utrustad med två brunnar – en rensbrunn vid ledningens högsta punkt och ett slamfång vid den lägsta. Dräneringsrörens lutning ska inte understiga 1/2 cm per meter.

När du ska lägga nya dräneringsledningar ska allt gammalt dräneringsmaterial kasseras, det gäller alltså även dräneringsgruset. Dräneringsgruset har stor betydelse för hur dräneringen ska fungera. Detta skikt är kapillärbrytande, vilket innebär att grundvattnet hindras från att stiga, ska det vara kapillärbrytande får det inte vara uppblandat med alltför finkorniga partiklar som sand eller jord.

Dräneringsarbeten innebär oftast att trädgården tar skada. Försök att lindra skadorna så mycket du kan genom att ta upp altan och gångplattor och lägga ut någon provisorisk körbana av byggplattor. Eller kanske det går att dränera under vintern när det är stabilare och kanske tjäle i marken.

Tyvärr inträffar varje år flera svåra olyckor i samband med dräneringsarbeten omkring färdigbyggda hus. De främsta orsakerna är att huset rör sig när grunden är helt frilagd eller att jordmassor rasar ner över den som utför arbetet.

Vi rekommenderar alltid isolering av källargrunden vid dränering

När husets grund ändå dräneras kan det vara en idé att också passa på att isolera grunden. En grund som isoleras utifrån håller länge och gör det möjligt att använda källaren till boendeutrymme. Det minskar också mängden energi som krävs för att värma upp huset i övrigt.

Isolering kan ske på flera olika sätt det vi jobbar med är det koncept som Isodrän tagit fram i syfte att källaren hålls torr, fin och kan inredas.

Så när dräneringsarbetet ändå görs, är det smart att passa på att ytterligare fuktsäkra huset och låta isolera grunden från utsidan. Insatsen kostar inte mycket extra när man ändå är igång, men ger mycket tillbaka i form av behagligare källarklimat och lägre uppvärmningskostnader i huset.

Checklista för dränering och isolering av husgrund med källare

Först krävs en ordentlig besiktning så vi kan värdera om en dränering verkligen behövs och så vi kan säkerställa hur den bör utföras. I detta läge försöker vi alltid ge ett så exakt pris som möjligt.

Första steget i själva genomförandet blir att gräva upp marken ca 1 m ut från och runt grunden och så pass djupt att man kommer ungefär 30 - 50 cm under grundsulan på huset. Ofta gräver vi upp marken kring huset på en eller två sidor i taget.

Ofta blir det därefter att vi blästrar eller på annat sätt rengör husgrunden från gammal tjära, det bidrar till att få ut fukten från väggen till isolerskivorna så att huset kan andas.

Vi lägger ner dräneringsrör med singel på botten av schaktet för att leda undan grundvattnet från huset. Dräneringsröret är ett perforerat rör med många små hål där vattnet tränger sig in och transporteras bort.

Runt dräneringsslangen läggs singel 8-16mm. En kontrollbrunn med lock monteras. Dräneringen dras sedan till avlopp, stenkista eller liknande.

Vi jobbar med Isodrän som isolerande skiva som monteras på väggen. Dessa skivor är isolerande, extremt hållbara och håller ute både fukt och väta. På detta sätt skapas dubbla skydd mot fuktskador. Fiberduk och list monteras för att hålla borta jord från skivorna. (Dagvattenledningar kan även läggas ned så att dagvatten leds bort från grunden.)

Det översta lagret kan gärna bestå av grus men matjord går också bra. Uppe på marknivå ska marken luta ut från huset. Gärna med 20 graders lutning tre meter bort från huset. Sätt en täcklist på grunden. Tänk på att inte ha växtlighet som buskar närmre än 50 cm från husfasaden för att undvika onödig fuktbelastning.

En väl genomförd dränering gör så att du får ett mer välmående hus. Detta genom att hålla fukt och vatten borta från marken närmast byggnaden. Rent konkret leds vatten förbi ditt hus tack vare dräneringsrör och dagvattenledningar, som leder bort dag- och markvatten från grunden istället för att vattenmassorna trycker mot husgrunden.

Behöver du hjälp med dränering?

Vi utför dräneringar och isolering av källare i Borås och hela Sjuhärad. Ta en kontakt så kan vi komma ut på ett platsbesök och se vad som blir den bättre lösningen för din fastighet.