Förbered gräsmattan för vintern

Få en gratis offert

Inte bara nylagda gräsmattor, utan även de som är etablerade sedan många år behöver tas om hand fram på hösten.

Tips för gräsmattan till hösten

  • Samla ihop löv så inga lövhögar samlas.
  • Ta bot fallfrukt.
  • Klipp ner gräset till 4-5 cm.
  • Höstgödsla gräsmattan någon gång under hösten.

Gräsmattan behöver fortsatt skötsel fram till sena hösten då den växer så länge temperaturen i marken är över 7-8 grader. Om det t.ex. bildas ett täcke med löv så kväver det gräsmattan och risken för sjukdomar ökar.

Att vara proaktiv och jobba rätt på hösten ger gräsmattan en bättre förutsättning att ta fart på våren och minskar risken för sjukdomar.